witamy w greenworld

nasze tematy

ekosysyem

Ekosystem jest terminem opublikowanym po raz pierwszy przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1935 jako skrót od angielskich słów ecological system.

bioróżnorodność 

Termin bioróżnorodność określa ogół gatunków zwierząt, roślin i mikroorganizmów ekosystemu. W ekosystemie wyodrębnia się organizmy samożywne (rośliny, algi, protisty), organizmy cudzożywne i saprotrofy. Wszystkie powyższe elementy pozostają ze sobą w interakcji i w równowadze; nawet jeśli tylko jeden ze składników zostaje zagubiony, funkcjonowanie całego ekosystemu zostaje narażone na ryzyko a bioróżnorodność zmniejsza się.

zmiany klimatyczne

Zmiana klimatu wpływa na wszystkie regiony świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom morza podnosi się. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu są coraz powszechniejsze, podczas gdy w innych występują bezprecedensowe susze i fale upałów. Oczekuje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach zjawiska te będą się nasilać.

energetyka

Zużywamy dziś więcej energii, niż kiedykolwiek. Nasza cywilizacja wyrosła na łatwo dostępnej i praktycznie darmowej energii z paliw kopalnych, które umożliwiły nam bezprecedensowy rozwój i osiągnięcie obecnego poziomu i długości życia. Ropa, węgiel i gaz dają nam blisko 90 procent zużywanej przez nas energii. Jednak paliwa kopalne niosą ze sobą wiele problemów: od "klasycznej" degradacji środowiska (...) aż po zmiany klimatu

aktualności

Klimat zmienia się na naszych oczach

W ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura wzrosła o prawie 0,8ºC na świecie i o około 1ºC w Europie. Szacuje się, że do 2100 r. globalna temperatura może zwiększyć się o kolejne 1,8– 4,0 ºC.

read more

Zróbmy dobry klimat

"Jesteśmy obecnie świadkami wywołanej działaniami człowieka katastrofy na skalę światową. Zmiany klimatyczne to największe zagrożenie od tysięcy lat" sir David Attenborough

read more

Ponad 37 400 gatunków jest zagrożonych wyginięciem

Czerwona Lista Zagrożonych Gatunków IUCN ™ to najbardziej wyczerpujące źródło informacji na świecie dotyczące globalnego stanu ochrony gatunkowej zwierząt, grzybów i roślin.

read more